Kurumsal

Biz; bankacılık, mali müşavirlik ve avukatlık tecrübesine sahip 4 arkadaş firmalarımıza daha faydalı hizmet verebilmek düşüncesiyle fikir ve gönül birliği yaptık. Statümüzü; mali müşavirlik, danışmanlık, bilirkişilik, yöneticilik, eğitim, pazarlama, denetim, mali analiz, kredi değerlendirme ve her türlü avukatlık konularındaki tecrübelerimizi bir araya getirerek “geniş kapsamlı danışmanlık yapmak”, amacımızı da; “firma faaliyetlerine uygun, sağlıklı ve istikrarlı bir mali yapının oluşmasına katkı sağlamak” olarak tanımladık. Kısa sürede düşüncelerimiz ile piyasadan aldığımız tepkilerin örtüştüğünü gördük. Yani, görüştüğümüz firma yöneticileri tarafından “sağlıklı ve istikrarlı bir yapı ihtiyacının” esasen ülkemiz reel sektörünün en önemli konularından birisi olduğu ifade edildi. Bunun üzerine hizmetlerimizi yaygınlaştırma kararı aldık ve bu hizmetlerimizi "her firma bilgi ve belgesi özeldir, gizli kalmalıdır" prensibi ile gerçekleştiriyoruz.

Hakkımızda

Hızlı değişim gösteren dünyada, rekabette önde olma isteği içinde bulunan şirket yöneticileri, çalışanlarının kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, şirketleri varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali isler konularında profesyonel dış kaynak kullanımına yönelmektedirler

Vizyonumuz

Müşterilerimize mali konularda hizmet sunarken yaklaşımımız, esnek bir yapıda müşterilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sağlanmasıdır.

Misyonumuz