Uzmanlık Alanlarımız

Anasayfa Finans Danışmanlığı

Finans Danışmanlığı


Kısaca "firma mali yapısı (bilanço,gelir tablosu,mizan,vs) ve faaliyetlerinin bağımsız ve objektif bakış açısıyla değerlendirilmesi sonucu oluşan tespit ve geleceğe yönelik önerilerin,firma yönetimine sunulması olarak tanımlanabilir. Bu danışmanlık hizmeti ile; Firma mali yapısının daha sağlıklı ve istikrarlı olmasına katkı sağlamayı, Muhtemel sıkıntıları mümkün olduğunca önceden tespit edip,gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak fiili kayıpların oluşmasını engellemeyi, Firma yönetiminin gelecek planlamalarına gizlilik çerçevesinde yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.